Procurement

27.09.2016

Procurement of spare parts of technological equipment

ТОО «СП СКЗ Казатомпром» расположенное по адресу: 021500 Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 5 объявляет о проведении электронных закупок запасных частей основного технологического оборудования, необходимых для отдела главного механика (далее Товар) способом открытого тендера с применением торгов на понижение через информационную систему электронных закупок. Полный перечень закупаемых Товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Товар должен быть поставлен: согласно тендерной документации.
Требуемый срок поставки Товара: согласно тендерной документации.
Копию тендерной документации можно получить в срок до 13:30 часов 14 октября 2016 года включительно по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 5, здание 9, 1-этаж, кабинет №1 с 9:00 до 18:00 часов, а так же на веб-сайте: www.sap-kazatomprom.kz или с портала электронных закупок: www.tender.sk.kz.
Тендерные заявки на участие в тендере, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «СП СКЗ Казатомпром», посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе электронных закупок.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 13:30 часов 14 октября 2016 года.
Заявки будут вскрываться автоматически информационной системой электронных закупок в 13:30 часов 14 октября 2016 года.
Представителям потенциальных поставщиков при получении копии тендерной документации нарочно необходимо иметь соответствующие полномочия и копию документа удостоверяющего личность.
Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав могут обратиться к Заказчику по электронному адресу: sabirov@sap-kazatomprom.kz
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8 (71645) 7-93-30, 7-90-00


«БК КҚЗ Казатомөнеркәсіп» ЖШС 021500 Қазақстан Республикасы Ақмола облысы Степногорск қаласында 6-шы өнеркәсіп аймағында 5-ші комплексіндегі орналасқан Бас механик бөліміне қажетті негізгі технологиялық құрал жабдықтарға қосалқы бөлшектер (бұдан әрі – Тауар) электрондық сатып алуды ашық тендердің сауда-саттықты төмендету тәсілін қолдану арқылы электрондық сатып-алымдар ақпараттық жүйесі бойынша өткізетіні туралы хабарлайды.Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Тауардың тендерлік құжаттамаға сәйкес көрсетілуі тиіс.
Тауар мерзімі тендерлік құжаттамаға сәйкес.
Тендерлік құжаттама пакетін 2016 жылғы 14 қазанның сағат 13:30 ға дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Степногорск қаласы, 6-шы өнеркәсіп аймағының, 5-ші комплексіндегі, 9 ғимарат, 1 қабат, №1-ші кабинетінде сағат 9:00 дан 18:00-ге дейін, сондай-ақ www.sap-kazatomprom.kz веб-сайтында алуға болады.
Ықтимал өнім берушілер тендерге қатысу үшін өтінімдерін ЖШС «БК ҚҚЗ Казатомөнеркәсіп» электрондық сатып-алымдар ақпараттық жүйесі бойынша
электрондық-сандық қолтанбамен арқылы жібереді.
Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2016 жылғы 14 қазанның сағат 13:30 ға дейін.
Өтінімдер 2016 жылғы 14 қазанның сағат 13:30-да электрондық сатып-алымдар ақпараттық жүйесі бойынша автоматты түрде ашылады.
Әлеуметті жабдықтаушылардың өкілдері тендерлік құжаттардың көшірмесін алған кезде және тендерге қатысу үшін сұраным беру кезінде ол үшін сәйкес өкілдігі және жеке куәліктің көшірмесі болуы қажет.
Әлеуметті жабдықтаушылар олардың құқығы бұзылған жағдайда Тапсырушыға мына электрондық адреске хабарласа алады: sabirov@sap-kazatomprom.kz
Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(71645) 79000, 79330 телефон нөмірлері арқылы алуға болады.
OHK_SKZ_Zakup_27092016_.zip
OHK_SKZ_Zakup_27092016_.zip

Back to the list