Жаңалықтар

17.12.2015

Сертификаттау


Сәйкестік, тауардың щығу, аккредиттеу сертификаттары алынды.

- № KZ510300194 "Тауардың шығуы туралы" Сертификат (нысан CT-KZ) 29.09.2015ж.;


- № KZ.7100759.07.03.00955 Күкірт қышқыл мен электр қуатты өндіруге қатысты энергетикалық менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификаты 24.06.2015 ж.;


- № KZ.7100759.07.03.00953 Күкірт қышқыл мен электр қуатты өндіруге қатысты экологиялық менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификаты 24.06.2015 ж.;


- № KZ.7100759.07.03.00952 Күкірт қышқыл мен электр қуатты өндіруге қатысты менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификаты 24.06.2015 ж.;


- № KZ.7100759.07.03.00954 Күкірт қышқыл мен электр қуатты өндіруге қатысты кәсіби қауіпсіздік менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификаты 24.06.2015 ж.;


- Зертхана сәйкестігіне № KZ.И.03.1537 Сәйкестік сертификаты ҚР СТ ИСО/МЭК 17025 "Сынау және калибрлеу зертханалардың біліктілігіне жалпы талаптар ";


Тізімге қайта оралу